Projektid

➤ KIK

PROGETIIGER

➤ ERASMUS+

ERASMUS+ KA122

➤ EUROOPA SOTSIAALFOND

➤ LIIKLUSVANKER

➤ EV100

➤ PRIA

➤ NORD PLUS JUNIOR

NÕLVAKU KAUNIS KÕLA 2021

 

 

 

 

 

 

LIIKLUSVANKER

Liiklusvanker on liiklusõpet toetav koostööprojekt lasteaedadele, mis toetab jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. 
Õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ja kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toimetulemist. 

Projekti eesmärk: 

  • Rikastada uue õppevahendi näol võimalusi liikluskasvatuse teemade käsitlemiseks lasteaias. Aidata kaasa õppevahendi abil lapse erinevate oskuste kujunemisele: nii jalakäijana kui jalgratturina.
  • Toetada lasteaedade õpetajaid süsteemse liiklusõppe organiseerimisel, kavandamisel ning läbiviimisel. Aidata kaasa kooli ja lasteaia koostööle liikluskasvatuse (lapse turvalisus, liikluses toimetulek, ohud kooliteel jne) teema raames.
  • Pakkuda koostöö võtmes üldhariduskoolidele võimalust mitmekesistada tööõpetuse aine läbiviimist riikliku õppekava raames.
  • Koostada abistav juhend üldhariduskooli tööõpetuse õpetajale Liiklusvankri õppevahendi meisterdamiseks kooli õpilaste poolt. 

Projekt viiakse ellu koostöös ja tänu Maanteeametile.

Loe projekti kohta täpsemalt SIIT!