Projektid

➤ KIK

PROGETIIGER

➤ ERASMUS+

ERASMUS+ KA122

➤ EUROOPA SOTSIAALFOND

➤ LIIKLUSVANKER

➤ EV100

➤ PRIA

➤ NORD PLUS JUNIOR

NÕLVAKU KAUNIS KÕLA 2021

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ projekt „Innovaatilised õppemetodid lapsest lähtuva ja kaasava õpikeskkonna loomiseks lasteaias"

Projekti võtmetegevus: Koostöö innovatsiooni arendamiseks ja heade praktikate jagamine

Projekti põhisisu:  Heade praktikate jagamine

Projekti tegevus: Lühiajalised õpirändeprojektid üldhariduses

Projekti periood:  01/09/2023 -  31/05/2024 (9 kuud)

Projekti koordinaatorriik: Eesti (Nõlvaku Lasteaed).

Projekti koordinaator lasteaias: Karolin Kabanen ja Triin Lait

Projekti jätkutegevuste veebilehekülg: 

Projektilehekülg: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2023-1-EE01-KA122-SCH-000139109

Projektis osalevad projektipartnerid:

  • OID: E10146409, Nõlvaku Lasteaed, Eesti Laagri, www.nolvakulasteaed.ee
  • OID:E10221762, Erasmus Learning Academy, Itaalia, Bologna, www.erasmuslearningacademy.eu

Projekti eesmärk:

  • Lasteaias on loodud töögrupp, kes oma kogemuse põhiselt viljeleb Montessori-, Reggio Emilia ja õuesõppe lähenemisviiside põhimõtteid ja sellepõhiseid metoodikaid Nõlvaku Lasteaia personali seas
  • Lapsest lähtuva tervikliku ja motiveeriva mängu- ja õpikeskkona kujundamiseks on lasteaeda loodud Montessoori, Reggio Emilia ja õuesõppe meetodite elemente sisaldav tegevusruum

Sisu

Kavandatava lühiajalise õpirände sisuks on kolme Nõlvaku Lasteaia töötaja osalemine seitsme päevasel The Erasmus Learning Academy (ELA) koolitus-kursusel "The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor Education and much more".

Koolitus tutvustab Reggio Emilia lähenemisviisi, õuesõppe metoodikat ning Montessori meetodit käsitlusi nii teoreetilises kui ka praktilises vormis. Alusharidus on pidevas arengus ning alushariduse pedagoogide jaoks on oluline olla kursis lapsest lähtuvate õppemetoodikatega ning osata neid lastega töös ka praktikas rakendada. ELA koolitus on heaks sisendiks parimate koolieelsete lähenemisviiside põhimõtete, sisu ja eeliste avastamiseks. Selle koolituskursuse kaudu on õpetajatel võimalus tutvuda koolieelse kasvatuse suundumustega ning õppida praktilisel ja kogemuslikul viisil, millised tegevused ja lähenemised kõige paremini nende rühmade lastele ning organisatsioonile tervikuna sobivad.

Õpetajad õpivad läbi kaasavate ja mänguliste tegevuste kuidas kavandada õppetegevusi lapsest lähtuvalt ja laste vajadusi ning huve silmas pidades planeerida ning ka reaalselt läbi viia. Koolituse käigus õpivad õpetajad kuidas konkreetseid metoodikaid rakendada ning samuti viiakse praktikas läbi ka õuesõppe metoodikal põhinevaid tegevusi. Koolituse fookuses on laste huvidest lähtumine, uudsete metoodikate rakendamine, konkreetsete õppemängude ja konkreetsete ideede kasutamine, et edendada lasteaiaealiste laste loovust ja hoida kõrgena laste õpimotivatsiooni.

Koolituse käigus külastatakse Itaalias neid metoodikaid viljelevaid kohalikke eelkoole ning lasteaedasid, et näha metoodikate rakendumist juba toimivates lasteaedades.

ELA korraldatava koolitus-kursuse üldeesmärgiks on edendada tipptasemel ning innovaaatilist õpetajate kultuuri, andes eelkooliõpetajatele ja lasteaedade juhtidele võimaluse saada inspiratsiooni õppetöö paremaks planeerimiseks. Koolituse oluliseks osaks on jagada rahvusvahelise koolituse raames parimaid praktikaid ja kogemusi kaasosalejate ja pedagoogidega üle kogu Euroopa.