Projektid

➤ KIK

PROGETIIGER

➤ ERASMUS+

ERASMUS+ KA122

➤ EUROOPA SOTSIAALFOND

➤ LIIKLUSVANKER

➤ EV100

➤ PRIA

➤ NORD PLUS JUNIOR

NÕLVAKU KAUNIS KÕLA 2021

 

 

 

 

 

 

Projektid

Nõlvaku Lasteaed teeb koostööd erinevate sihtasutuste ja organisatsioonidega, et rikastada nii laste kui ka personali igapäevatööd ja tegevust põnevate õppevahendite, õppekäikude, koolituste ja koostööprojektidega:

Lasteaia koostööpartneriteks on :

➤ Riigi Tugiteenuste Keskus - https://www.rtk.ee/ (personali koolitused, vahendite taotlusvoorud)

➤ Keskkonnainvesteeringute Keskus - https://www.kik.ee/et  (laste õppekäigud ja loodusharidus)

➤ Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus - http://www.hitsa.ee/et  (laste õppevahendid ja personali koolitused)

➤ Sihtasutus Innove - http://www.innove.ee/et  (personali koolitused)

➤ Sihtasutus Arhimedes - http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/ (rahvusvahelised koostööprojektid)

➤ Tartu Ülikooli eetikakeskus - http://www.eetika.ee/et  (Hea Lasteaia konkurss)

➤ Maanteeamet - https://www.mnt.ee/et (koolitused personalile)

➤ MTÜ Zoosemu - https://www.facebook.com/Zoosemu/ (koolituspäevad ja insektaarium lastele)

➤ Prügihunt - http://www.tallinn.ee/est/prygihunt/Saastva-tarbimise-kampaania (säästva tarbimise kampaania)

➤ Pardiralli - https://www.pardiralli.ee/evlvl-kontakt/ (pardiralli projekt)

➤ Tööinspektsioon - http://www.ti.ee/est/avaleht/ (NAPO külaskäik lasteaias)

➤ Lääne-Harju Konstaabijaoskond - https://www.politsei.ee/ (rattapäeva läbi viimine)

➤ MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed - https://www.sakupp.ee/  (tuleohutusest lastele) jne.

➤ Association of African Students Estonia - http://www.aaseesti.com/  (Aafrika kultuure tutvustav teemapäev)