Projektid

➤ KIK

PROGETIIGER

➤ ERASMUS+

ERASMUS+ KA122

➤ EUROOPA SOTSIAALFOND

➤ LIIKLUSVANKER

➤ EV100

➤ PRIA

➤ NORD PLUS JUNIOR

NÕLVAKU KAUNIS KÕLA 2021

 

 

 

 

 

 

100 kodukoha taime

Nõlvaku Lasteaia kingitus Eesti Vabariik 100 puhul on  
virtuaalne herbaarium "100 kodukoha taime".

Virtuaalne herbaarium "100 kodukoha taime" on Nõlvaku Lasteaia õpetajate ja perede koostöös valminud projekt, mille raames kõik nõlvaklased korjasid ühe oma kodukoha ümbruses kasvava taime, ning kuivatasid selle.
Taimedest valmis herbaariumite ühisnäitus, mille eesmärgiks oli tutvustada peredele puhtas Eestimaa looduses kasvavaid taimi ning innustada lapsi enam aktiivselt looduses liikuma ja õues õppima.
Näitusest valmis omakorda virtuaalne kogumik, mille lehekülgedel on näha fotosid perede valmistatud herbaariumitest. Kogumiku kaudu loodame innustada ka teisi lapsi ja peresid uudistama Eestimaa kaunist looduskeskkonda, et seeläbi õppida hindama kõrgelt keskkonnahoidu ja väärtustama liigirikka Eesti metsa säilimist.
Tutvu herbaariumiga aadressil: http://joom.ag/qocL

EV100 kodulehel saab kingitusega tutvuda aadressil: https://www.ev100.ee/et/virtuaalne-herbaarium-100-kodukoha-taime