Projektid

➤ KIK

PROGETIIGER

➤ ERASMUS+

ERASMUS+ KA122

➤ EUROOPA SOTSIAALFOND

➤ LIIKLUSVANKER

➤ EV100

➤ PRIA

➤ NORD PLUS JUNIOR

NÕLVAKU KAUNIS KÕLA 2021

 

 

 

 

 

 

EUROOPA SOTSIAALFOND

Lasteaed on saanud toetusi läbi erinevate projektivoorude, mida on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond.

Lasteaias toimunud edukate projektivoorude toel toimunud koolitused ajalises järjestuses:

  • 2022.aastal toimus kolme osaline koolitus-projekt Nõlvaku Lasteaia personali vaimse tervise ja vaimse esmaabi andmise valmiduse pädevuse tõstmiseks "Vaimse esmaabi võtteid rakendava organisatsioonikultuuri kujundamine Nõlvaku Lasteaias" (2014-2020.1.02.22-1324) mis toimus nii Nõlvaku Lasteaias koostöös Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena. Projekti rahastati 1 675,20 euro kogusummas. Koolitusprojekti eesmärgiks oli Antud projekti eesmärgiks onli Nõlvaku lasteaia meeskonna teadlikkuse tõstmine sellest kuidas ära tunda kriisis inimest, kuidas läbi erinevate vaimse esmaabi võtete toetada iseennast, kolleege, lapsi ja lapsevanemaid ning oskab välja pakkuda sisendi lasteaia kriisiplaani täiustamiseks vaimse esmaabi andmise võtetega.
  • 2020.aastal toimus projekt Nõlvaku Lasteaia personali projektõppe alaste pädevuste tõstmiseks koostöös Tartu Ülikooliga "Projekti Projektõppe rakendamine Nõlvaku Lasteaias" (2014-2020.1.02.20-0973) mis toimus nii Nõlvaku Lasteaias kui ka koostöös Teelahkme Lasteaiaga. Innove raastas projekti 5419,60 euro kogumahus. Koolitusprojekti eesmärgiks oli suurendada Nõlvaku lasteaia meeskonna teadlikkust sellest kuidas lasteaias luua õpiruumi, mis muudab õppimise nähtavaks ning oskuslikult ja motiveeritult projektipõhise tööviisi erinevaid võimalusi õppe- ja kasvatustöös rakendada. Projekti tulemusena liiguvad või on liikunud kõik lasteaia rühmad projektipõhisele tööviisile õppe- ja kasvatustegevuses.
  • 2018. aasta augustikuus toimus õpetajatel projekti "Muutunud tööfilosoofia ja lasteaiameeskonna (töö)õnnevalem" raames koolitus Rannaliiva külalistemajas. Innove rahastas projekti 2990.- euro ulatuses. Koolituse õpieesmärkideks oli: Osalejad on teadlikumad, kuidas muutunud, kiiresti arenevas ja katkestusterohkes töömaailmas luua endale õnnelikuks tegev töösuhe, nii et olla ise pühendunud ja teistele arenguvitamiiniks; Osalejad saavad ülevaate tulevikukompetentsidest ja võtmepädevustest, mis aitavad olla parem enese- ja ajajuht; Kuidas seada eesmärke, hoida fookust, vabaneda segajatest. Nad mõistavad, mis on tööõnnevalem ja kuidas seda saavutada jne.
  • 2017 aasta detsembrikuus toimus Nõlvaku Lasteaia meeskonnakoolitus Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel  "Parimad praktikad õues- ja projektiõppe rakendamisel eelkooliealiste laste õppe- ja kasvatustöös". Projekti toetati summas 2976.- EUR. Projekti peamine sisuline tegevus on õppida parimatelt praktikutelt õues- ja projektiõppe metoodikate kohta neid meetodeid igapäevaselt rakendatavas keskkonnas. Koolituse kaudu saab meeskond konkreetseid võtteid ning ideid õues- ja projektiõppe läbi viimiseks Nõlvaku Lasteaia õuesõppekeskuses ja lasteaia lähiümbruses. Koolituse käigus külastab Nõlvaku Lasteaia meeskond Pirital asetsevat eralasteaeda Naba, õpib lasteaia praktikutelt ja MTÜ Hooling koolitajatelt.
  • 2016 aastal toimus Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel lasteaia õpetajate teadmiste ja oskuste suurenemisele orienteeritud, õuesõppe korraldamiseks ja õuesõppekeskuse eesmärgipärasemaks kasutamiseks, Innovega koostöös läbi Hiiumaal loomelaager "Nõlvaku Lasteaia keskkonnahoiuteemaline loomelaager õppeaasta 2017/18 planeerimiseks". Projekti toetati summas 2998.- EUR. Loomelaageri korraldamisega loodi eeldusi, et õpetajad viivad senisest aktiivsemalt ja oskuslikumalt õppe- ja kasvatustegevuse rühmakeskkonnast õue ning planeerivad seda lähtuvalt olemasolevatest võimalustest, kasutades samas uusi teadmiseid. Loomelaagri teisel päeval valmisid meeskonnatöö tulemusel praktilised tööd (herbaariumid ja meisterdus looduslikest materjalidest), mida kasutatakse eksponaatidena Nõlvaku lasteaia sügisesel loodusnäitusel  „Inspireerivad meisterdused taaskasutatavast ja looduslikust materjalist". Tegu on Saue valla lasteaedades ringi liikuva rändnäitusega.