LASTEAIAST

Lasteaiast

➤ Dokumendid

➤ Lasteaia laul

➤ Personal

➤ Nõlvaklaste sünnipäevad

➤ Hoolekogu

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Huvitavat lugemist

➤ Nõuanded lapsevanemale

➤ Lapsesuu

➤ Tervist edendav lasteaed

➤ Hea lasteaed

➤ Projektid

 

 

 

 

 

Tervist edendav lasteaed

Alates 2013. a 15. detsembrist kuulub Nõlvaku Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Koostatud on Nõlvaku Lasteaia Tervise tegevuskava ning loodud tervisedenduse töögrupp.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema igakülgset arengut,toetada laste teadmiste omandamist tervislike eluviiside kujunemisest koostöös koduga läbi õppe- ja kasvatustegevuste.Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas. Lasteaed loob eeldused ja tingimused laste ja personali heaolu ning tervise toetamiseks.

Lasteaed edastab põhilisi terviseväärtusi ja arendab laste sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna mudeliks kodu kõrval.