LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Sündmused

SÜNDMUSTE PLAAN 2023/2024 ÕPPEAASTAKS KUUDE LÕIKES

 

JAANUAR

 • Uue aasta tervituspidu ja kuuse ära saatmine (kolmekuningapäev), Karu-Sellide avatud tegevus: teisipäeval, 09. jaanuar, algus 10.00 – kogu lasteaia lastele. Korraldajad ja vastutajad: Karu-Sellid
 • Teater väljastpoolt maja: reedel, 19.jaanuaril kell 9.30 - Klaveriloomade kontsert-etendus „Klaveriloomade lumised lood" Pilet: 300.- kogu lasteaia kohta. Vastutaja: õppealajuhataja

VEEBRUAR

 • Küünlapäev: reede, 02.veebruar, rühmasündmus.
 • Teater väljastpoolt maja: teisipäeval, 6.veebruaril kell 11.15 Sussi Teatri lavastus "Mina ja mina". Pilet 3.-. Vastutaja: õppealajuhataja
 • Sõbralik talispordi nädal 12.veebruar-16.veebruar:  sõbrapäevapostkast, sõbrapäevavärviline nädal jms. Vastutavad: rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, liikumis- ja terviseõpetaja ja õp.juhataja
 • Vastlapäev: teisipäeval, 13.veebruaril. Vastutaja: pedagoogid ja liikumisõpetaja
 • Sõbrapäev ja Allikalaste avatud tegevus neljapäeval, 15.veebruaril  kell 10.00 Vastutavad: Allikalaste rühm
 • EV106 aastapäeva tähistamine õues: lipu heiskamine hommikul, presidendi kõne jne  neljapäeval, 22.veebruar kell 10.00 Vastutajad: Naerulindude ja Õnneseente rühm ja muusikaõpetaja

MÄRTS   

 • Nõlvaku emakeele- ja luulepäev „Emakeele kaunis kõla" ja  logopeedi avatud tegevus– neljapäeval, 7.märtsil kell 10.00. Vastutaja: logopeed ja nõlvaklased
 • Luulekonkurss „Eesti loomad ja linnud" Riisipere lasteaias neljapäeval, 14. märts kell 10.00 Vastutajad: õppealajuhataja, pedagoogid – temaks liikumine ja sport. Auhinnalisi kohti ei jagata.
 • Veepäev, kevade alguse matkad ja ujumisõpetaja avatud tegevus: esmaspäeval ja kolmapäeval , 18.märtsil ja 20.märtsil ujumistundide ajal. Vastutajad: Õpetajaskond, liikumis- ja terviseõpetaja ning ujumisõpetaja
 • Munadepüha: neljapäeval, 28.märtsil: munadepüha tähistamine. Vastutaja: rühmasündmus

APRILL

 • Naljapäev ja Õnneseente avatud tegevus: teisipäeval, 2.aprillil kell 10.00 lasteaia saalis. Vastutajad: Õnneseente rühm
 • Teater väljastpoolt maja: neljapäeval, 4.aprill kell 11.15 Rõõmulill Lasteteatri etendus „Päikesekiir õpib nägema loodust". pilet 3.- Vastutaja: õppealajuhataja
 • Spordi südamega 8-14.aprillil. Vastutajad: terviseõpetaja koos tervisemeeskonnaga.
 • Südamepäev: teisipäeval 9.aprillil. Vastutajad: tervisemeeskond
 • Rahvusvaheline tantsupäev: esmaspäeval, 29.aprillil lasteaia õuealal. http://errs.ee/index.php?id=65077 Vastutajad: muusikaõpetaja ja õppealajuhataja
 • Volbripidu ja Vikerkaarte avatud tegevus: teisipäeval, 30. aprill, kell 10:00 – kogu lasteaia lastele. Vastutajad: Vikerkaare rühm

MAI

 • Sportlik tervisepäev koolieelikutele (Naerulinnud ja Õnneseened): mai 2024 (toimumine selgub)  Tabasalu Ühisgümnaasiumi staadioni jalgpalli harjutusväljakul asukohaga Kooli tn 1. Võistluste algus kell 9.45, orienteeruv lõpp kell 12.00. Kahest rühmast valitud 4 poissi ja 4 tüdrukut. Transport lasteaia poolt tellitud mikrobussiga. Vastutajad: liikumisõpetaja, õppealajuhataja
 • Audentese spordivõistus koolieelikutele (Vikerkaared ja Liblikad): reedel, 3 mail (toimumine selgub) Lasteaedade spordipäev 2024. Võistlusalasid on kokku 4 (teatejooks, kombineeritud teatevõistlus, poiste köievedu, tüdrukute osavusvõistlus), võistkondi 36 ning igas võistkonnas 12 last (6 tüdrukut ja 6 poissi). Vastutajad: liikumisõpetaja, õppealajuhataja
 • Emadepäeva peod:
  • Vikerkaar, 6.mail kell 16.00
  • Karu-Sellid, 7.mail kell 16.00
  • Allikalapsed, 9.mail kell 16.00
  • Õnneseened, 9.mail kell 17.15
  • Liblikad, 8.mail kell 16.00
  • Naerulinnud, 8.mail kell 17.15
 • Eelkoolirühmadele spordivõistlus Laagri lasteaedade Karikas: teisipäeval, 14.mail kell 10.00 Laagri Kooli staadionil. Vastutajad: liikumisõpetaja, õppealajuhataja.
 • Õuesõppepäevad Nõlvaku lasteaia lastele, lasteaia hoovialal 13-17.maini Vastutajad: tervisemeeskond
 • Õnneseente KIK projekti raames õuesõppeprogrammis: mai 2024 "Hakkamasaaja looduses", Vastutajad: õppealajuhataja, Õnneseente õp.
 • Saue valla lasteaedade tantsupidu: teisipäeval, 21.mail kell 10.00 Vastutaja: muusikaõpetaja koostöös rühmaõpetajatega
 • Naerulindude lõpupidu: 30.mai kell 13.00
 • Õnneseente lõpupidu: 29.mail kell 13.00

JUUNI

 • Lõpurühmade jalgrattamatkad: esmaspäeval 3.juuni ja kolmapäeval 5.juunil. Vastutajad: ujumisõpetaja, liikumisõpetaja ja lõpurühmad
 • Suvine veepäev: teisipäeval, 4.juunil kell 10.00  (olenevalt ilmastikust) Veemängud, lastebassein, kastmine, veepüstolid, veega lõbutsemise päev hoovialal, lapsed trikoodes, mütsides, veepommi loopimine, seebimullid, vaht. Vastutaja: õppealajuhataja, pedagoogid, muusika-, liikumis- ja ujumisõpetaja