LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Lasteaeda vastuvõtmine

Lasteaiakoha taotlemine Saue valla elanikele

Nõlvaku Lasteaed on Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu piirkonna perede teeninduspiirkonnaks. Küla / linn / asula, mis on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht määrab ära mitme lasteaia teeninduspiirkonda konkreetne küla / alevik kuulub.

  1. Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks esitab vanem taotluse registris taotluse. 
  2. Taotlusesse märgib vanem kuni kolm elukohajärgses teeninduspiirkonnas asuva lasteaia eelistust eelistuste järjekorras ning lasteaiakoha saamise soovitud aja (õppeaasta) alates sügisest peale lapse kolmeaastaseks saamist.
  3. Lasteaiakoha kasutamise õigus tekib alates 1. septembrist, kui laps saab hiljemalt vastava aasta 1. oktoobriks kolmeaastaseks.
  4. Vanem kinnitab taotluse esitamisel, et on käesoleva määrusega tutvunud ja nõustub selles toodud tingimustega lasteaiakoha taotlemisel

Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno.

2018. aasta algusest on kõigil ühinenud Saue valla elanikel võimalik panna oma laps lasteaia järjekorda internetis.

Vallavalitsuse IT-partneri, OÜ Piksel poolt välja töötatud rakendus asub leheküljel https://piksel.ee/arno/saue/avaleht ning selle kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda nii ID-kaardi kui mobiil-ID abil.  Uues keskkonnas saab lapsevanem sisestada avalduse lapse lasteaiajärjekorda panemiseks, määrates ära kuni 3 eelistustust, millisesse lasteaeda kohta taotletakse. Pakutavate eelistuse arv sõltub sellest, millises külas/linnas/asulas on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ja mitme lasteaia teeninduspiirkonda küla/alevik kuulub.
Hiljem saab sama keskkonna kaudu jälgida lapse järjekorras olemist, samuti saadetakse teade koha pakkumise kohta läbi ARNO.

 

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kohta saate lugeda SIIT!

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramise kohta saab lugeda SIIT! 

Lisainfo saamiseks Saue valla sissekirjutusega peredele pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialisti Lily Roopi poole, telefonil 5302 1854 või e-postil lily.roop@sauevald.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lasteaiakoha taotlemine Saku valla elanikele

Lapse lasteaia järjekorda lisamiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO.

Keskkonda saab sisse logida SIIT. Selleks on vajalik ID-kaart või Mobiil ID.

Lasteaiakohad järgnevaks õppeaastaks komplekteeritakse aprilli kuus. Vabade kohtade tekkimisel tehakse pakkumisi ka jooksvalt. Koha saamise korral tuleb vanemale teavitus taotlusel olevale e-posti aadressile. Seejärel tuleb sisse logida e-keskkonda ARNO ning pakutud koht kinnitada või loobuda. Loobumise korral pakutakse kohta järjekorras järgmisele. Järjekorras olevat taotlust on võimlik muuta seni, kuni see ei ole menetletud. Oluline on ka enne komplekteerimist taotlus üle vaadata, et kontaktandmed oleksid kehtivad. Kui lapseni järjekord ei jõua, siis selle kohta teavitust ei saadeta. Täpsem lasteaiakohtade jagamise kord on leitav SIIT.

Lasteaiajärjekord avalikus vaates on leitav SIIT.

Oma lapse paiknemist järjekorras näete, kui logite siisse e-keskkonda ARNO valite menüüst Lasteaiad ja klikite kastile 

Lisainfo saamiseks Saku valla sissekirjutusega peredele pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialisti Merlin Seervaldi poole, telefonil 6 712 437 või e-postil merlin.seervald@sakuvald.ee.