LASTEAIAST

Lasteaiast

➤ Dokumendid

➤ Lasteaia laul

➤ Personal

➤ Nõlvaklaste sünnipäevad

➤ Hoolekogu

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Huvitavat lugemist

➤ Nõuanded lapsevanemale

➤ Lapsesuu

➤ Tervist edendav lasteaed

➤ Hea lasteaed

➤ Projektid

 

 

 

 

 

Nõlvaku Lasteaiast

➤ Nõlvaku Lasteaed pakub koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimalust.

➤ Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias eesti keeles.

➤ Nõlvaku Lasteaed on Saue ja Saku valla koostöös juulis 2012 valminud lasteaed Laagri alevikus Pääsküla jõe lähedal aadressiga Kaselaane 1, Laagri.

➤ Lasteaeda saab tulla bussidega nr. 10, 14, 18 ja 27 (Vana-Pääsküla peatus) ja rongidega ELR5, ELR51, ELR52 ja ELR53 (Laagri peatus).

➤ Lasteaia asukoht kaardil

➤ Nõlvaku lasteaed avati 29.augustil 2012. aastal ning esimesed lapsed alustasid lasteaiateed 3.septembril 2012. Lasteaiale pandi nurgakivi 19.septembril 2011 ja seda kuupäeva peab Nõlvaku Lasteaed oma sünnipäevaks.

➤ Nõlvaku Lasteaia teeb eriliseks fakt, et tegemist on Eesti esimese liginullenergia kuluga hoonega.Liginullenergia hoone energiatõhusus on väga suur. Nullilähedane või väga väike nõutav energia kogus pärineb olulisel määral taastuvatest energiaallikatest.

➤ Nõlvaku Lasteaia keskkonna kujundamisel on väga suurt rõhku pööratud looduslähedusele ja keskkonnahoiule. Lasteaias on  loovustuba, liikumis- ja muusikasaal ning bassein.

➤ Lasteaias on 6 aiarühma lastele vanuses 3-7 aastat. Rühmad jagunevad vastavalt 3-4-aastastele, 4-5-aastastele, 5-6-aastastele ja 6-7-aastastele lastele.Lasteaiarühmas on kohti maksimaalselt 24-le lapsele.

➤ Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00-19.00. Lasteaias ei ole erirühmi, sobitusrühmi, sõimerühmi ja osaajalisi kohti. 

➤ Nõlvaku Lasteaia põhiväärtused (sõbralik koostöö, tervis, keskkonnahoid ja loovus) on välja valitud ja kirja pandud 2013. aastal koostöös pedagoogide töögrupi, juhtkonna ning hoolekoguga.