LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Huviringid

Nõlvaku Lasteaias käivatel lastel on 2023/24 õppeaastal võimalik osaleda järgnevates huvitegevusest:

SPORDIRING

Sisu: spordiring 3-7 aastastele lastele, milles läbi sportliku tegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia.

Toimumise ajad:  esmaspäeviti kell 15.15-15.50 Naerulinnud, Õnneseened, 15.55 -16.30 Liblikad ja Vikerkaared ja kolmapäeviti kell 15.15-15.50 Karu-Sellid ja 15.55-16.35 Allikalapsed

Juhendaja: õpetaja Meelis Mäekalle

Lisainfomeelis.maekalle@gmail.com

 

MUUSIKARING

Sisu: muusikaring 3-7 aastastele lastele, milles läbi muusikalisetegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia. Laps saab huvikoolist hea rütmitaju ja muusikahuvi.

Toimumise ajad: teisipäeviti kell 15.50-16.20 Liblikad, Vikerkaar ja Allikalapsed, 16.25-17.00 Karu-Sellid, Naerulinndu ja Õnneseened

Juhendaja: õpetaja Katrin Mandel

Lisainfo: katrin.mandel@gmail.com

 

HARJU JALGPALLIKOOLI JALGPALL

Sisu: 3-7 aastastele lastele suunatud jalgpallitrenn, mille eesmärgiks on läbi jagpallitreeningu pakkuda lastele varases nooruses lõbu, sportlikke elamusi, eneseteostust läbi tunnustatud metoodika ja seda kõike positiivses keskkonnas. Treening toimub kuni ilm võimaldab lasteaia õueala jalgpalliväljakul.

Toimumise ajad : neljapäeviti kell 15.50-16.20 Naerulinnud, Õnneseened, Liblikad, Vikerkaar, Allikalapsed, Karu-Sellid

Juhendaja: treener Andre Moppel

Lisainfo: http://harjujk.ee ja info@harjujk.ee

 

INGLISE KEEL

Sisu: 4-7 aastastele lastele suunatud inglise keele tunnid on mängulised ja asjalikud. Teemad on huvitavad ning valitud igapäevaelust. Õppematerjali tegelased aitavad mängulise tegevuse kaudu muuta keeleõppe lapsele köitvaks ja lõbusaks. Nii jäävad uued sõnad, laulud ja luuletused märkamatult meelde. Kuna muusika loob hea meeleolu, siis on igas tunnis paar toredat laulu, mis aitavad korrata õpitud sõnu. Kasutame rohkesti pilte, raamatuid, mänguasju jpt. Kõige selle käigus omandab laps inglise keele hääldusalused, küllaltki suure sõnavara, oskuse moodustada lauseid, aru saada lihtsamast kõnest. Inglise keele tund toimub üks kord nädalas. Tunni pikkus on 35 minutit.

Toimumise aeg: esmaspäeviti  kell 15.15 - 15.50 Naerulinnud, Õnneseened, Karu-Sellid ja kell 15.50-16.20 Allikalapsed

Juhendaja: juhendaja Ruth Jugala

Lisainfo: tarkuseterake@gmail.com  ja 5298282 

 

TANTSUSTAARI LASTETANTS

SisuLastetantsu tunnid 3-7. aastaseid poisse ja tüdrukuid, kellele meeldib tantsimine, muusika ja mängimine. Lastetantsu eesmärk on tutvuda tantsumaailmaga läbi erinevate mängude ja muusikaliste loovtegevustega, et suunata lapsi tantsu armastama ja tantsulise liikumise vastu huvi tundma. Õppekava lähtub lapse vanusest ja sisaldab tantsuteraapia ning lastejooga elemente.

Toimumise aegneljapäeviti kell  15.15 - 15.45 Naerulinnud, Õnneseened ja Karu-Sellid, 15.50-16.25 Liblikad, Vikerkaar, Allikalapsed

Juhendaja

Lisainfohttps://tantsustaar.ee/lastetants/ , info@tantsustaar.ee, +372 566 010 91

 

ROBOOTIKA

Sisu: Robootika ring on 4-7 aastastele alles alustavatele noortele robootikahuvilistele. Ring on lastele, kellel robootikaalaseid teadmised puuduvad ning see on jõukohane kõigile. Antud astme lõpuks peaksid õpilased koostöös õpetaja ja lapsevanemaga jõudma selgusele lapse robootika ja tehnoloogiaalases huvis ja võimekuses. Õpilane saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga.

Peale selle astme läbimist õpilane:
• teab, mis on robot ning oskab ära tunda tavaelus kasutatavaid roboteid;
• oskab hinnata andurite vajalikkust ning teab nende üldisi tööpõhimõtteid;
• oskab vastavalt ülesandele kasutada järgmisi liikumismehhanisme: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne, nukkülekanne;
• tunneb end kindlalt graafilise programmeerimiskeskkonnas ning oskab kasutada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

Toimumise ajad: neljapäeviti 15.15 - 16.00 Naerulinnud ja Õnneseened, 16.00 - 16.45 Allikalapsed ja Karu-Sellid

Juhendaja:

Lisainfo: taigur@laagrihuvialakool.ee ja https://laagrihuvialakool.ee/