Projektid

➤ KIK

PROGETIIGER

➤ ERASMUS+

ERASMUS+ KA122

➤ EUROOPA SOTSIAALFOND

➤ LIIKLUSVANKER

➤ EV100

➤ PRIA

➤ NORD PLUS JUNIOR

NÕLVAKU KAUNIS KÕLA 2021

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+

ERASMUS+ projekt „I LOVE SCIENCE!"

Alates 1.Septembrist 2017 osaleb Nõlvaku Lasteaed kahe aasta vältel rahvusvahelises lasteaedade strateegilise koostöö projektis I LOVE SCIENCE! (e.k. Mina armastan teadust!).

Projekti võtmetegevus: Koostöö innovatsiooni arendamiseks ja heade praktikate jagamine

Projekti põhisisu:  Heade praktikate jagamine

Projekti tegevus: strateegiline koostöö lasteaedade vahel

Projekti periood:01.09.2017 – 31.08.2019 (24 kuud)

Projekti koordinaatorriik: Eesti (Nõlvaku Lasteaed).

Projekti koordinaator lasteaias: õppealajuhataja Karolin Kabanen

Projekti veebilehekülg: https://twinspace.etwinning.net/48406/home

Projektis osalevad lasteaiad/lasteaed-algkoolid:

➤ Diadrastiko Europaiko Sxoleio (Interaktiive Euroopa Kool), Kreeka, Varkiza (kakskeelne erakool Ateena äärelinnas Varkiza, mere ääres. Kreeka ja inglise/saksa keelne. Palju saksa keelsete perede lapsi). https://www.facebook.com/deschoolathens/

➤ Nõlvaku Lasteaed, Laagri, Eesti (eesti keelne munitsipaallasteaed 3-7 aastastele lastele, 144 last, 22 õpetajat). www.nolvakulasteaed.ee 

➤ Gradinita cu Program Prelungit nr. 8/Kindergarten no.8 Palace of Crystal, Rumeenia, Braila (rumeenia keelne munitsipaallasteaed, 2-6 aastastele. 150 last, 11 õpetajat).  https://www.facebook.com/gradinita.gradinita.12

➤ Cenap Şahabettin Ilkokulu, Türgi, Kadıköy linnaosa, Istanbul (türgi keelne munitsipaallasteaed-algkool, 5-9 aastastele. 680 last ja 34 õpetajat). http://cenapsahabettinilkokulu.meb.k12.tr/

Projekti eesmärk: Läbi mängulise tegevuse arendada lastes põhilisi teaduslikke, matemaatilisi, keelelisi ja tehnoloogilisi oskuseid.  

- aktiivse õppekeskkonna loomine lastele nii rühmaruumis kui ka väljaspool;

- holistilise õppe pakkumine;

- laste IKT, keele- ja digioskuste arendamine;

- laste huvi tekitamine matemaatika, keelte, teaduse ja tehnoloogia vastu;

- laste enesehinnangu arengu toetamine.

 

Töömetoodika: Tekitada ja arendada lasteaedade õppekavas leiduvate teoreetilistele eesmärkide kohta praktilisi katsetusi, tegevusi ja päris olukordasid. Eesmärk on siduda teoreetilised teadmised praktilisega ja pakkuda lastele mitmekülgset, holistilist õppe- ja kasvatustegevust.

Lasteaia rühmad on vastavalt konkreetse rühma huvidele, oskustele ja eripäradele jaotatud nelja gruppi, mis tegelevad erineva suunitlusega tegevustega:

 

TEADUSKLUBI (osalevad Naerulinnud)

- baasteadmiste jaoks otsitud/väljamõeldud praktilised katsed (mängud) lastele;

- laste mängima juhendamine - teadlaste rollid;

- laste teadusajakirja koostamine ja väljaandmine;

- kuulsate teadlaste ja nende leiutiste/avastuste tutvustamine läbi multimeedia ettekannete.

 

MATEMAATIKAKLUBI (osalevad Õnneseened)

- matemaatiliste mängude leidmine ja tegevustes kasutamine;

- laste tasemel kabeturniiri korraldamine;

- numbriliste mängude leidmine ja mängimine;

- geomeetriliste kujundite uurimine väljaspool siseruume;

- lastele orienteerumisülesannete organiseerimine.

 

KEELEKLUBI (osalevad Allikalapsed ja osaliselt ka Karu-Sellid)

- sihtkeeles teatrietenduse ettevalmistamine;

- inglise keelne lauluvõistlus;

- rollimängutegevused saalis;

- inglise keelsete laulude kuulamine ja sõnade meelde jätmine;

- lasteaias inglise keelsete filmide kinoõhtute korraldamine;

- kuulsate välismaalaste külla kutsumine.

 

TEHNOLOOGIAKLUBI (osalevad Vikerkaar ja Liblikad)

- õpetlike arvutimängude mängimine;

- veebimängude võistluste korraldamine;

- projektile veebilehe koostamine ja selle haldamine (õpetajate poolt);

- e-Twinningu kontode loomine ja partnersuhete haldamine (õpetajate poolt).

 

Projekti 2018/19 õppeaasta tegevuste hulka kulub projekti keeleklubi õpetajate kohtumine Rumeenias (Oktoober 2018), projektitegevuse tutvustamine üldsusele, IKT klubi õpetajate  kohtumine Eestis (Veebruaris 2019), projektijuhtide kohtumine Euroopas (Mais 2019), kogu projekti kokkuvõtete tegemine.

Projekti on tunnustatud eTWINNINGU kvaliteedimärgisega