tugiteenused

Tugiteenused

Linke ja viiteid

HTM info

Valla tugispetsialistid

 

 

 

 

 

Valla tugispetsialistid

Haridusosakond

Andres Kaarmann

Amet:

abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige

Telefon:

511 2059

E-posti aadress

andres.kaarmann@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, õigusteadus

 

 

Margit Ots

Amet:

haridusspetsialist, ametijuhend

Valdkond:

koolid ja huviharidus

Telefon:

511 2820

E-posti aadress:

margit.ots@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus,  filoloogia

 

 

Lily Roop

Amet:

haridusspetsialist, ametijuhend

Valdkond:

koolitransport ja -toit, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO

Telefon:

5302 1854

E-posti aadress:

lily.roop@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, juhiabi

 

 

Helen Veensalu

Amet:

erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend

Telefon:

5340 4313

E-posti aadress:

helen.veensalu@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, õigusteadus

 

 

Hasel Juhanson

Amet:

eripedagoog, ametijuhend

Telefon:

5368 2214

E-posti aadress:

hasel.juhanson@sauevald.e

Haridus

kõrgharidus, eripedagoog

 

 

Rein Uusküla

Amet:

logopeed, ametijuhend

Telefon:

5884 0538

E-posti aadress:

rein.uuskula@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoogika, logopeed)

 

 

Mart Nurk

Amet:

psühholoog, ametijuhend

Telefon:

5342 2370

E-posti aadress:

mart.nurk@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, psühholoogia

 

 

Ivita Aadli

 

Amet:

psühholoog, ametijuhend

Telefon:

5375 3146

E-posti aadress:

ivita.aadli@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, psühholoogia

 

 

Kaidi Väät

Amet:

sotsiaalpedagoog, ametijuhend

Telefon:

5866 9397

E-posti aadress:

kaidi.vaat@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

 

 

Kaisa Tamm

Amet:

sotsiaalpedagoog, ametijuhend

Telefon:

5346 1821

E-posti aadress:

kaisa.tamm@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, sotsiaaltöö

 

 

Kadri Kõrge-Rosalka

Amet:

eripedagoog, ametijuhend

Telefon:

5368 2214

E-posti aadress

kadri.korge-rosalka@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, haridusteaduste magister, eripedagoog-nõustaja

 

 

Birgit Tammjõe-Tulp

Amet:

haridusosakonna juhataja, ametijuhend

Telefon

5860 7677

E-posti aadress:

birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee

Haridus

kõrgharidus, hariduse juhtimine

eripedagoog, ametijuhend