KIIRED OTSELINGID

➤ Uudised

➤ Lasteaiast

➤ Õppe- ja kasvatustegevus

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Rühmad

➤ Lapsevanemale

➤ Dokumendid

Rahastatud projektid

 

 

 

 

 

Valla munitsipaallasteaia kohatasud 2024. aastal

 

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 2024. aasta 1. jaanuarist töötasu alammääraks 820 eurot. Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% töötasu alammäärast, mis on alates 2024. aasta 1. jaanuarist 164 eurot.

Sellest tulenevalt muutuvad ka Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

  • täisosalus 164 eurot;
  • 50%-suurune soodustus 82 eurot;
  • 75%-suurune soodustus 41 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse, ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast.

Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest. Soodustuse saamise tingimuste kohta on võimalik infot saada Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist või haridusspetsialist Lily Roobi käest, lily.roop@sauevald.ee.

Majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda lasteasutuse toetust (tingimused: leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära 600 eurot ja rahvastikuregistrijärgne elukoht Saue vallas vähemalt 6 kuud).

Kontaktisik lastekaitsespetsialist Liis Tooming, liis.tooming@sauevald.ee.