LASTEAIAST

Lasteaiast

➤ Dokumendid

➤ Lasteaia laul

➤ Personal

➤ Nõlvaklaste sünnipäevad

➤ Hoolekogu

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Huvitavat lugemist

➤ Nõuanded lapsevanemale

➤ Lapsesuu

➤ Tervist edendav lasteaed

➤ Hea lasteaed

➤ Projektid

 

 

 

 

 

Projektid

Nõlvaku Lasteaed teeb koostööd erinevate sihtasutuste ja organisatsioonidega, et rikastada nii laste kui ka personali igapäevatööd ja tegevust põnevate õppevahendite, õppekäikude, koolituste ja koostööprojektidega:

Lasteaia koostööpartneriteks on :

➤ Riigi Tugiteenuste Keskus - https://www.rtk.ee/ (personali koolitused, vahendite taotlusvoorud)

➤ Keskkonnainvesteeringute Keskus - https://www.kik.ee/et  (laste õppekäigud ja loodusharidus)

➤ Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus - http://www.hitsa.ee/et  (laste õppevahendid ja personali koolitused)

➤ Sihtasutus Innove - http://www.innove.ee/et  (personali koolitused)

➤ Sihtasutus Arhimedes - http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/ (rahvusvahelised koostööprojektid)

➤ Tartu Ülikooli eetikakeskus - http://www.eetika.ee/et  (Hea Lasteaia konkurss)

➤ Maanteeamet - https://www.mnt.ee/et (koolitused personalile)

➤ MTÜ Zoosemu - https://www.facebook.com/Zoosemu/ (koolituspäevad ja insektaarium lastele)

➤ Prügihunt - http://www.tallinn.ee/est/prygihunt/Saastva-tarbimise-kampaania (säästva tarbimise kampaania)

➤ Pardiralli - https://www.pardiralli.ee/evlvl-kontakt/ (pardiralli projekt)

➤ Tööinspektsioon - http://www.ti.ee/est/avaleht/ (NAPO külaskäik lasteaias)

➤ Lääne-Harju Konstaabijaoskond - https://www.politsei.ee/ (rattapäeva läbi viimine)

➤ MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed - https://www.sakupp.ee/  (tuleohutusest lastele) jne.

➤ Association of African Students Estonia - http://www.aaseesti.com/  (Aafrika kultuure tutvustav teemapäev)