LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Eliis

Nõlvaku Lasteaia õppe- ja kasvatustegevused, õppe-ja kasvatustöö projektiplaanid, õppekäigud, sündmused, arengukaardid, koolivalmiduskaardid jms on kõik lapsevanematele kättesaadav läbi e-lasteaia süsteemi, millega julgustame kõiki lapsevanemaid liituma!

Eliis Tarkvara OÜ poolt loodud ELIIS (e-lasteaed) on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele ja lapsevanematele võimaluse mugavat laste infot hallata, saada ülevaadet rühma nädalaplaanist, päevategevustest, rühmade tegevuskavast, toimuvatest sündmustest jne.

Kõige lihtsam ja turvalisem viis ELIISi kasutajakonto loomiseks on ID-kaardiga või Mobiil-ID'ga lihtsalt sisse logides  läbi veebilehe https://www.eliis.ee