LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa soodustus

Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2023. aasta 1. jaanuarist 725 eurot ja 20% sellest 145 eurot.
 
Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse, ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.
 
Juhul, kui laps on saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (k.a) vähemalt 3-aastaseks ning lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele alates 1. septembrist järgmised soodustused:
  1. 50% lapsevanema tasutavast osalustasust kuus ehk 2023. aastal maksab vanem 3-8-aastase lapse eest 72,5 eurot kuus;
  2. kui perekonnas on kaks 3-8-aastast last, kes käivad üheaegselt valla lasteaias, siis teise 3-8-aastase lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2023. aastal maksab vanem teise lapse eest 36,25 eurot kuus;
  3. kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on mõlemad vanemad ühised või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus 3-8-aastaste valla lasteaias käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.
 
Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.
 
Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele avaldus järgmistel juhtudel:
  • kolme või enama alaealise lapsega pere puhul ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;
  • kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;
  • 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.
 
Saue valla munitsipaallasteasutuse osalustasu soodustust saab taotleda Arno e-keskkonnas. Taotluse esitamise ikoon on sisseloginud kasutajal leitav rubriigist "Minu lapsed".
 
Soodustuse saamiseks esitatav taotlus kehtib tähtajatult. Vallavalitsus kontrollib andmeid kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam soodustuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.
 
  Oluline on teada, et laste eest, kes ei ole saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (k.a) 3-aastaseks ja kes on arvatud valla munitsipaallasteaia nimekirja alates 1. märtsist 2020, tuleb alates 1. jaanuarist 2023 igakuiselt tasuda 145 eurot osalustasu. Soodustusi on võimalik rakendama hakata selle õppeaasta 1. septembrist, mil laps on 30. septembriks 3 aasta vanune.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Lily Roop
haridusspetsialist
Telefon: 5302 1854