tugiteenused

Tugiteenused

Linke ja viiteid

HTM info

Valla tugispetsialistid

 

 

 

 

 


Kristina Oras

Amet:

psühholoog, ametijuhend

Tööpiirkond:

Turba Kool, Laagri piirkonna lasteaiad

Telefon:

517 3004

E-post: 

kristina.oras@sauevald.ee

Haridus: 

kõrgharidus, psühholoogia

 

Mari Täht

Amet:

Nõlvaku Lasteaia eripedagoog ja
valla eripedagoog-tugiteenuste koordinaator, ametijuhend

Telefon:

5336 6051

E-post:

mari.taht@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, eripedagoog-nõustaja

 

Kersti Valter

Amet:

Nõlvaku Lasteaia sotsiaalpedagoog, ametijuhend

Telefon:

5907 8781

E-post:

kersti.valter@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

 

Birgit Tammjõe-Tulp

Amet:

haridusosakonna juhataja, ametijuhend

Telefon

5860 7677

E-post:

birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee

Haridus

kõrgharidus, hariduse juhtimine

 

Lily Roop

Amet:

haridusspetsialist, ametijuhend

Valdkond:

sõidusoodustused rongis, koolitoit, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO

Telefon:

5302 1854

E-post:

lily.roop@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, juhiabi

 

 

Marina Lokk

Amet:

haridusspetsialist, ametijuhend

Telefon:

5626 2270

E-post:

marina.lokk@sauevald.ee

Haridus

kõrgharidus, kasvatusteadused