ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUS

 Õppe-ja kasvatustegevus

 Missioon, visioon, tunnuslause

 Õppeaasta eesmärgid

 Õppemetoodikad

 Õppekava

 Tugiteenused

 

 

 

 

 

Õppemetoodikad

Nõlvaku Lasteaed tugineb õppe- ja kasvatustegevustes suures osas väärtuskasvatuslikele metoodikatele ning pöörab järjepidevalt tähelepanu nii laste kui lasteaia töötajate süsteemsele isiksuse kasvamist toetava keskkonna loomisele. Muu hulgas rakendatakse laste sotsiaalsete oskuste arengu toetamiseks Samm-sammult õppeprogrammi, Tarkuste Hoidise metoodikat ja  Sina Suudad Seda! pilootprogrammi. 

Ühe lapsest lähtuva kasvatuse tunnusena viljeletakse Nõlvaku Lasteaias ka projektõppe metoodikat.

PROJEKTÕPE

Nõlvaku Lasteaia rühmad liiguvad järk-järgult õppe- ja kasvatustöö planeerimisel projektõppe suunas. 

Projektõpe on lapsest lähtuv töömetoodika, mis toetab lapse arengut demokraatliku ühiskonna liikmeks. Lapsest lähtuv kasvatuse rakendamisel peetakse oluliseks toetada lapse kasvamist iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks isiksuseks ja kodanikuks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma  arvamusele. 

Projektitöös püütakse saavutada seda, et laps mõistaks paremini oma ümbrust. Projekt põhineb laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub ühele kindlale teemale.  Projekti teemad peaks olema lapsele endale huvipakkuvad. Laste algsetel ettepanekutel põhinev kujundatakse õpetajatega koos kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega ettevõtmine. 

Laste tegevusi ei planeerita ette, vaid täiskasvanu aitab lastega vesteldes arendada nende endi ideid ning lastel teadlikuks saada oma kogemusest. Lapse mõtted pole õiged ega valed, sest lähtuvad tema enda kogemusest. Tegutsemine lepitakse täiskasvanuga kokku ning laste maailm osaleb võrdõiguslikuna täiskasvanute maailma kõrval. Projekti looja on lapse kasvukeskkond. Projektõppe puhul on täiskasvanu vahendaja, toetaja, juhendaja ja õpipartner. 

SAMM-SAMMULT ÕPPEPROGRAMM …

on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on õpetada lastele

➤ õpioskusi

➤ empaatiat

➤ tunnetega toimetulekut

➤ probleemide lahendamise olulisi samme

Loe täpsemalt Samm-sammult õppeprogrammi kohta SIIT!

TARKUSTE HOIDISE METOODIKA....

on Eesti rahvapärimusel põhinev metoodika lasteaedadele ja algkoolidele, mille eesmärgiks on õpetada 

➤ alusväärtuseid ja nende alaväärtuseid nagu hoolivus, julgus, ausus, sallivus, tarkus, armastus, sõprus, vastutus, järjepidevus jne.

➤ kuidas laps väärtusi omandab ja kuidas seda väärtuste maailma läbi mänguliste tegevuste lapsele lähemale tuua.

➤ kuidas kasutada meie rahvakultuuri pärimust lapsele väärtuste tutvustamiseks?

➤ konkreetseid tegevusi, mänge, laule, jutte ja õuetegevusi lastele konkreetse väärtuse tutvustamiseks.

Loe täpsemalt Tarkuste Hoidise metoodika kohta SIIT!

SA SUUDAD SEDA! METOODIKA...

on programm, mis õpetab lastele mitmeid erinevaid oskusi, mida tal on vaja, et olla edukas ja õnnelik. Metoodika eesmärgiks on koos viie käpiknukuga õpetada läbi mänguliste tegevuste, laulude, juttude, aktiivsete õppetegevuste ja vestluste

➤ viite põhioskust: enesekindlus, sihikindlus, korraarmastus, teistega läbi saamine ja emotsionaalne visadus

➤ viie põhioskuse igapäevaellu rakendamist

Loe täpsemalt Sina Suudad Seda! (You Can Do It!) metoodika kohta SIIT!