ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUS

 Õppe-ja kasvatustegevus

 Missioon, visioon, tunnuslause

 Õppeaasta eesmärgid

 Õppemetoodikad

 Õppekava

 Tugiteenused

 

 

 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevus

Nõlvaku Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava, Nõlvaku Lasteaia õppekava ja rühma tegevuskava alusel.