ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUS

 Õppe-ja kasvatustegevus

 Missioon, visioon, tunnuslause

 Õppeaasta eesmärgid

 Õppemetoodikad

 Õppekava

 Tugiteenused

 

 

 

 

 

Missioon, visioon, tunnuslause

Missioon

Koostöös koduga toetame lapse arengut läbi mängu loovas ning turvalises keskkonnas.

Visioon

Õnnelikust lapsest kasvab õnnelik inimene!

Tunnuslause

„Naerul näoga Nõlvakule!"